Terugwerkende kracht crisisheffing deels illegaal

29 juni 2015 | Door redactie

Een advocaat-generaal van de Hoge Raad heeft onlangs geconcludeerd dat de terugwerkende kracht van de pseudo-eindheffing hoog loon deels in strijd is met de Europese regels. Hij vindt dat de crisisheffing pas vanaf 25 mei 2012 mag gelden, de dag dat de maatregel officieel werd aangekondigd.

Tegen de crisisheffing en de terugwerkende kracht ervan lopen veel rechtszaken. Eén hiervan ligt nu bij de Hoge Raad. In deze zaak heeft advocaat-generaal Wattel aangegeven dat terugwerkende kracht in principe mogelijk is, maar dat werkgevers wel rekening moesten kunnen houden met de extra heffing. De aankondiging van de crisisheffing was op 25 mei 2012, dus de Belastingdienst mocht heffing in 2013 niet van werkgevers eisen voor het deel van het loon dat vóór 25 mei 2012 al boven de € 150.000 uitkwam. 

Advocaat-generaal wil grens terugwerkende kracht opschuiven

In eerdere rechtszaken oordeelde de rechter dat de regering de vrijheid had om de maatregel met terugwerkende kracht in te voeren. De conclusie van de AG sluit echter wel aan bij een uitspraak van Rechtbank Noord-Holland, waarover u al las in het nieuwsartikel ‘Geen crisisheffing betalen over bonus in 2012’. Maar waar die rechtbank de grens nog legde bij 26 april 2012, de datum waarop de crisisheffing in het begrotingsakkoord werd afgesproken, wil de advocaat-generaal de grens dus verder opschuiven, naar 25 mei 2012. Het is nog afwachten of de Hoge Raad de conclusie van de advocaat-generaal volgt.

Tijdelijke extra heffing van 16%

De pseudo-eindheffing hoog loon – die in de praktijk crisisheffing wordt genoemd– werd ingevoerd als een tijdelijke extra werkgeversheffing van 16%. Werkgevers moesten de heffing in 2013 en 2014 betalen over het loon van werknemers dat in het voorgaande kalenderjaar de € 150.000 oversteeg.
Conclusie Advocaat-Generaal, 18 juni 2015, ECLI (verkort): 947