Terugwerkende kracht is nog niet definitief

19 augustus 2015 | Door redactie

Uit een recente uitspraak van Rechtbank Noord-Holland blijkt dat de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) is toegestaan. De maatregel past volgens de rechtbank bij de economische en budgettaire situatie van het land.

De pseudo-eindheffing, ook wel crisisheffing genoemd, werd in eerste instantie ingevoerd als maatregel met terugwerkende kracht. Volgens de crisisheffing betaalt u voor 2013 en 2014 over het salaris dat in het voorgaande jaar € 150.000 te boven ging een heffing van 16%. Het recente oordeel van Rechtbank Noord-Holland staat in contrast tot een eerdere uitspraak van dezelfde rechtbank. Op 4 december 2014 heeft Rechtbank Noord-Holland immers aangegeven dat de terugwerkende kracht van de crisisheffing in strijd is met de wet, voor zover deze betrekking heeft op het incidentele loon vóór 26 april 2012.

Hoe ver gaat de terugwerkende kracht?

In het nieuwsartikel ‘Grens crisisheffing schuift op’ kon u lezen dat advocaat-generaal (AG) Wattel van de Hoge Raad heeft aangegeven dat hij van mening is dat de extra heffing over inkomens boven € 150.000, de crisisheffing, in 2012 onrechtmatig is ingevoerd. De AG wil de grens waarschijnlijk verder opschuiven, naar 25 mei 2012. De Hoge Raad moet zich nog uitspreken over de crisisheffing.
Rechtbank Noord-Holland, 4 december 2014, ECLI (verkort) 11461, Rechtbank Noord-Holland, 10 juli 2015, ECLI (verkort) 5614 en Parket bij de Hoge Raad, 18 juni 2015, ECLI (verkort): 947