Tien extra controlepunten na indienen loonaangifte

19 april 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft tien checks aan de automatische controle van de loonaangiften over 2018 toegevoegd. Voldoet de loonaangifte van uw organisatie niet aan alle eisen, dan moet dit worden gecorrigeerd.

Als in de loonaangifte iets niet volgens de voorschriften is aangeleverd, ontvangt uw organisatie een rapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’. De Belastingdienst voert namelijk een aantal geautomatiseerde controles uit op elke loonaangifte die binnenkomt. Met ingang van de eerste loonaangifte over 2018 hanteert de fiscus tien nieuwe controles, die zijn toegevoegd aan de toch al omvangrijke lijst in de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens aangifte loonheffingen 1e halfjaar 2018 (pdf).

Tien nieuwe controles

Veel van de nieuwe controles hebben te maken met verplichtingen die er de laatste jaren zijn bij gekomen, bijvoorbeeld om in de loonaangifte de juiste contracturen (tool) en het correcte contractloon (tool) aan te leveren van werknemers. De tien nieuwe controles zijn:

  • Meldcode L1614: Het Aantal contracturen per week is niet aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17.
  • Meldcode L1615: Er is geen Contractloon aangeleverd, terwijl de Code soort inkomstenverhouding gelijk is aan 11, 13, 15 of 17.
  • Meldcode L1812: Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd, terwijl de Waarde privégebruik auto groter dan ‘0’ is.
  • Meldcode L1813: Er is een Code reden geen bijtelling privégebruik auto aangeleverd, terwijl het saldo van de Waarde privégebruik auto en de Werknemersbijdrage privégebruik auto groter dan ‘0’ is.
  • Meldcode L1814: Er is een Code verzekeringssituatie Zvw aangeleverd met waarde K, L, M, of N, terwijl de Code loonbelastingtabel niet begint met een 0, 3 of 7 en ook niet Code bijzondere situatie 210, 226, 250, 940, 950 of 999 is.
  • Meldcode L1817: De Code soort inkomstenverhouding is gelijk aan 42 of 43 en de Code loonbelastingtabel is 250, terwijl de Code verzekeringssituatie Zvw niet K of M is.
  • Meldcode L1818: Alle verzekeringsindicaties voor de werknemersverzekeringen hebben de waarde ‘Nee’, terwijl het bedrag Loon SV ongelijk is aan ‘0’ en er geen Datum einde inkomstenverhouding is aangeleverd.
  • Meldcode L1820: Het bedrag aan Contractloon is ongelijk aan ‘0’, terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 is.
  • Meldcode L1821: Het Aantal contracturen per week is ongelijk aan 0, terwijl de Code soort inkomstenverhouding niet 11, 13, 15, 17, 33, 54 of 62 is.
  • Meldcode L1822: Er is Premieloon Ufo of Premieloon sectorfonds aangeleverd ongelijk aan ‘0’ terwijl dit premieloon ‘0’ moet zijn omdat de werknemer stagiair (Code aard arbeidsverhouding = 7) is of de AOW-leeftijd heeft bereikt.

Geen weigering van de loonaangifte

Deze fouten zorgen er niet voor dat de ingediende loonaangifte door de Belastingdienst wordt geweigerd, maar het is wel zaak dat uw organisatie ze herstelt in de loonadministratie én in de loonaangifte. Zo komen de juiste gegevens uiteindelijk ook in de polisadministratie van UWV terecht.