Toch afdrachtvermindering bij deelcertificaat

18 januari 2016 | Door redactie

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook van toepassing is op werknemers die in uw organisatie een deelkwalificatie hebben behaald. Het recht op de afdrachtvermindering geldt dan tot het moment dat er een afsluitend examen is afgelegd.

De staatssecretaris van Financiën was in cassatie gegaan tegen een uitspraak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Het gerechtshof had geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs ook kon gelden voor het behalen van een deelkwalificatie. In cassatie stelde de staatssecretaris dat de wet geen melding maakte van deelkwalificaties. De advocaat-generaal stelde echter al dat een deelkwalificatie in aanmerking kon komen voor de afdrachtvermindering, en de Hoge Raad heeft deze conclusie nu gevolgd. Overigens is de afdrachtvermindering onderwijs sinds 1 januari 2014 afgeschaft en vervangen door de subsidieregeling praktijkleren (tools).

Tijdstip van examen van belang

De Hoge Raad gaf in deze zaak de staatssecretaris op één punt wel gelijk. Het gerechtshof had namelijk geoordeeld dat de afdrachtvermindering onderwijs mocht worden toegepast tot het moment dat het deelcertificaat werd uitgereikt. De Hoge Raad oordeelde echter dat het recht op de afdrachtvermindering eindigde op het moment dat de leerling zijn examen heeft gehaald, en niet pas toen het daadwerkelijke certificaat werd uitgereikt. De wet was immers bedoeld om ‘beroepspraktijkvorming’ mogelijk te maken. Als het examen eenmaal is behaald, is hier geen sprake meer van.
Hoge Raad, 15 januari 2016, ECLI (verkort): 38