Toch afdrachtvermindering voor deelkwalificatie

16 januari 2015 | Door redactie

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaalde onlangs dat de afdrachtvermindering onderwijs mocht worden toegepast voor deelkwalificaties. Als uw onderneming een geschil heeft met de Belastingdienst over de toepassing voor deze afdrachtvermindering, kunt u baat hebben bij deze uitspraak.

De afgelopen jaren hebben veel ondernemingen de afdrachtvermindering onderwijs toegepast. Deze regeling is per 2014 afgeschaft, maar de Belastingdienst is nog bezig met het controleren of de toepassing vóór die tijd in alle gevallen terecht was. Bij één van deze controles werd aan een werkgever een naheffingsaanslag van ruim € 177.000 opgelegd. Hij had afdrachtvermindering onderwijs toegepast voor het praktijkdeel van de maatwerkopleiding tot Basisoperator. Dit praktijkdeel duurde langer dan de reguliere opleiding tot Basisoperator, omdat de maatwerkopleiding door de grote niveauverschillen tussen werknemers niet binnen een jaar kon worden afgerond.

Deelkwalificatie is volgens de wet een opleiding

Volgens het hof moet een deelkwalificatie volgens de letter van de wet als opleiding worden gezien. Uit de wettekst of de toelichtingen daarop blijkt namelijk nergens dat deelkwalificaties niet gelden als beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL). Om afdrachtvermindering onderwijs te kunnen toepassen, hoefde een werknemer dus geen volledige beroepsopleiding te volgen of de intentie te hebben om een volledige opleiding te volgen, aldus het hof.

Staatssecretaris gaat waarschijnlijk in cassatie

Een deelkwalificatie moest wel aan de volgende definitie voldoen: ‘een deelcertificaat is een combinatie van eindtermen, vastgesteld voor een bepaalde beroepsopleiding, die een zelfstandige betekenis heeft in het licht van de uitoefening van het beroep waarop de opleiding zich richt’. Het hof oordeelde dat de werkgever terecht afdrachtvermindering onderwijs had toegepast. De verwachting is overigens dat de staatssecretaris van Financiën in cassatie gaat tegen deze uitspraak. Het laatste woord is er dus nog niet over gesproken.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 16 december 2014, ECLI (verkort): 9822