Toelichting foutmeldingen tweede halfjaar 2022

3 augustus 2022 | Door redactie

Op de website van de Belastingdienst is de publicatie ‘Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2e halfjaar 2022’ online gezet. Hierin staat uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor de werkgever een foutenrapport ontvangt.

Het kan zijn dat een werkgever een foutenrapport krijgt nadat hij een fout maakte in de werknemersgegevens van de aangiften loonheffingen over het 1e of 2e halfjaar van 2022. Hij kan dan in de gepubliceerde toelichtingen over 2022 een uitleg vinden bij de foutmeldingen in het rapport en oplossingen voor de gemaakte fouten. Er is een toelichting voor het eerste halfjaar en nu ook een toelichting voor het tweede halfjaar van 2022. 

Belastingdienst kan aangifte loonheffingen weigeren

Voor de aangiften loonheffingen over het tweede halfjaar van 2022 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de aangifte loonheffingen weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan stuurt de fiscus een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar de werkgever. In dit rapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. De gepubliceerde toelichting geeft een overzicht van de foutmeldingen die de werkgever in een foutenrapport over een tijdvak in het 2e halfjaar van 2022 kan tegenkomen, en uitleg over de manier waarop hij de fouten kan herstellen. 

Geautomatiseerde controle werknemersgegevens

De toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in de aangiften over de maanden juli tot en met december, of periode 7 tot en met 13 van 2022. Voor de eerste helft van 2022 publiceerde de Belastingdienst al eerder een toelichting.