Toelichting op foutmeldingen tweede halfjaar 2021

De Belastingdienst heeft de Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2e halfjaar 2021 gepubliceerd. Hierin staat uitleg over fouten in de werknemersgegevens waarvoor de werkgever een foutenrapport kan ontvangen.

5 juli 2021 | Door redactie

Voor de aangiften loonheffingen over het tweede halfjaar van 2021 hebben de Belastingdienst en UWV een aantal kwaliteitscontroles vastgesteld. Als bij deze geautomatiseerde controles blijkt dat de aangeleverde gegevens niet aan de eisen voldoen, kan de Belastingdienst de loonaangifte weigeren. Zitten er in een aangifte alleen fouten die niet leiden tot een weigering van de aangifte, dan stuurt de fiscus een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’ naar de werkgever. In dit rapport staat informatie over het type fout met een korte omschrijving en een instructie om de fout te herstellen en in het vervolg te voorkomen. In de gepubliceerde Toelichting foutmeldingen werknemersgegevens bij de aangifte loonheffingen 2e halfjaar 2021 (pdf) staat uitleg bij de foutmeldingen die in een foutenrapport kunnen staan.

Geautomatiseerde controle door Belastingdienst en UWV

De toelichting gaat over de geautomatiseerde controle van de werknemersgegevens in de aangiften over de maanden juli tot en met december, of periode 7 tot en met 13 van 2021. Voor de eerste helft van 2021 publiceerde de Belastingdienst al eerder een toelichting. Een foutenrapport heeft altijd betrekking op één tijdvak. Vaak zal de werkgever de gegevens van een tijdvak in één (digitaal) bericht aan de Belastingdienst hebben doorgegeven. Maar de gegevens van een tijdvak kunnen ook via verschillende berichten zijn doorgegeven, bijvoorbeeld als de werkgever op 15 juli aangifte doet over juni en op 30 juli een aanvullende aangifte indient. Het foutenrapport over juni gaat over de situatie die is ontstaan op basis van de twee berichten. Meer informatie over het corrigeren van de fouten is te vinden in het Handboek Loonheffingen 2021 (tool).