Toepassing verloonde uren bij aanvullend geboorteverlof

Tijdens het aanvullend geboorteverlof van een werknemer, moet de werkgever de gebruikelijke verloonde uren invullen. Dat staat in de memo Verduidelijkingen verloonde uren van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

28 oktober 2020 | Door redactie

Op de site van de Belastingdienst is onlangs een nieuwe versie van de memo Verduidelijkingen verloonde uren (pdf) van de Belastingdienst, UWV en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerd. Hierin zijn wat er passages verduidelijkt en er is informatie toegevoegd over onder meer het begrip ‘gebruikelijke verloonde uren’, de uitbetaling van een reguliere WW-uitkering via de werkgever (de werkgeversbetaling) en het aanvullend geboorteverlof. Verder is de bijlage over de verloonde uren bij ziekte en arbeidsongeschiktheid uitgebreid met informatie over de verloonde uren bij uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen.

Tijdens geboorteverlof gebruikelijke verloonde uren invullen

De werknemer van wie de partner bevallen is, heeft naast het geboorteverlof sinds 1 juli 2020 recht op aanvullend geboorteverlof voor maximaal vijf keer zijn wekelijkse arbeidsduur. Hij krijgt tijdens dit verlof een uitkering van UWV van 70% van het dagloon tot maximaal 70% van het maximumdagloon. Deze uitkering valt onder de Wet arbeid en zorg (WAZO). 
De werkgever moet tijdens dit verlof de gebruikelijke verloonde uren invullen in de aangifte loonheffingen. Dit geldt voor de situatie waarin de werkgever de uitkering doorbetaalt aan de werknemer en aanvult tot het volledige loon. Maar het geldt ook als de werkgever de uitkering niet aanvult – bijvoorbeeld als UWV de uitkering direct aan de werknemer betaalt – of niet voor de volle 100% aanvult. Als de werkgever in deze situatie minder dan het gebruikelijke loon betaalt, moet hij in de loonaangifte bij de code incidentele inkomstenvermindering code ‘G’ invullen. 

De wijzigingen gelden per 1 januari 2021, maar werkgevers mogen ze al eerder toepassen.