Twee manieren voor repareren foute Whk-premie

4 april 2016 | Door redactie

Als uw organisatie een verkeerd premiepercentage voor de Werkhervattingskas (Whk) heeft gebruikt in de loonaangifte, is het in bepaalde gevallen toch niet nodig om deze aangifte te corrigeren.

Is in de loonaangifte een afwijkend tarief of premiepercentage gehanteerd? Dan moet de salarisadministrateur dit corrigeren door een nieuwe loonaangifte in te (laten) dienen. Soms is het echter mogelijk om het verschil door de Belastingdienst te laten herrekenen. Het moet dan gaan om een afwijkend percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas dat niet correct is om één van de volgende redenen:

  • De Belastingdienst heeft het premiepercentage Whk voor 2016 te laat aan uw organisatie doorgegeven. Vooral bij startende organisaties is het denkbaar dat het gedifferentieerde premiepercentage niet vóór de eerste loonaangifte binnen is.
  • De Belastingdienst heeft de premie bijgesteld nadat uw organisatie bezwaar heeft gemaakt tegen de Whk-beschikking (tool).

Aparte teruggaaf of naheffing aanvragen

Is er sprake van één van deze omstandigheden, dan kan de werkgever ervoor kiezen om geen correcties in te dienen, maar de Belastingdienst te verzoeken om een teruggaaf of naheffing van het verschil tussen het betaalde en nieuwe premiebedrag. Hiervoor is een speciaal formulier (pdf) te vinden op de site van de Belastingdienst. De werkgever kan hiermee om een teruggaaf of naheffing vragen voor de Whk-premie van 2014, 2015 of 2016, maar ook nog van de WGA-premie van 2011, 2012 of 2013.