Tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 online

21 december 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft uitgave 2 van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 gepubliceerd. Daarin staan onder meer alle tarieven voor de loonheffingen voor 2016. Maar let op! De veranderingen uit de novelle bij het Belastingplan zijn nog niet verwerkt.

De Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 is voor de tweede uitgave uitgebreid met vijf punten. Het gaat om diverse zaken die per 1 januari 2016 veranderen. Zo is er aandacht voor de nieuwe Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder, een nieuwe antimisbruikbepaling voor de premiekorting en de wijzigingen in de afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk.

Belastingplan 2016 op 22 december afgehamerd

Ook de nieuwe tarieven, percentages en bedragen voor de loonheffingen voor 2016 zijn in de nieuwe uitgave opgenomen. Hierbij is echter nog geen rekening gehouden met de aanpassingen die na de stemming in de Tweede Kamer nog in het Belastingplan 2016 zijn aangebracht. De Eerste Kamer hamert het Belastingplan 2016 én de extra novelle – als het goed is – op dinsdag 22 december 2015 af.

Handboek Loonheffingen 2016 in februari verwacht

De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2016 (pdf) wordt in het Handboek Loonheffingen 2016 opgenomen. Dit naslagwerk voor de loonheffingen kunt u vanaf februari 2016 raadplegen via de site van de Belastingdienst. Tot die tijd kunt u Handboek Loonheffingen 2015 inclusief register (tool) raadplegen.