Tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 gepubliceerd

In de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 van de Belastingdienst staan onder meer de tarieven, percentages en bedragen die gaan gelden in 2021. Ook is de Nieuwsbrief aangevuld met nieuwe regelingen die gelden per 1 januari 2021.

21 december 2020 | Door redactie

Ten opzichte van de eerste Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 heeft de Belastingdienst in de tweede Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 (pdf) nieuwe onderwerpen toegevoegd:

  • De webmodule beoordeling arbeidsrelatie: een online vragenlijst waarmee opdrachtgevers duidelijkheid kunnen krijgen over de vraag of een opdracht buiten dienstbetrekking mag worden uitgevoerd.
  • De opschorting van de 30% herzieningssituatie bij de premiedifferentiatie WW. Geen enkele werkgever (ongeacht zijn sector) hoeft daardoor in 2021 met terugwerkende kracht de hoge WW-premie te betalen.
  • De Brexit. Voor de heffing van de loonbelasting blijven Britse werknemers op basis van het terugtrekkingsakkoord dezelfde voordelen genieten als een EU-onderdaan. De werkgever past hiervoor de loonbelastingtabellen van de ‘landenkring’ toe.
  • De nieuwe, tijdelijke afdrachtvermindering Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). Een BIK-inhoudingsplichtige kan voor investeringen in nieuwe bedrijfsmiddelen gedaan vanaf 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2022 onder voorwaarden voor deze afdrachtvermindering in aanmerking komen.

Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

Naast de informatie over bovengenoemde onderwerpen staan in de nieuwsbrief ook de tarieven, bedragen en percentages die u nodig heeft bij de loonaangifte en die gelden vanaf 1 januari 2021. U vindt er bijvoorbeeld de lengte van de twee schijven en de bijbehorende percentages van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. De informatie uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 wordt opgenomen in het Handboek Loonheffingen 2021 dat naar verwachting begin volgend jaar gepubliceerd wordt.