Tweede uitgave Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online

De Belastingdienst heeft de tweede uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 online gepubliceerd. In deze tweede uitgave zijn vijf nieuwe onderwerpen toegevoegd. Verder zijn enkele onderwerpen aangepast.

23 november 2021 | Door redactie

Eerder deze maand publiceerde de Belastingdienst de eerste versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2022. In de tweede versie van de Nieuwsbrief Loonheffingen (pdf) zijn de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • wetsvoorstel aanpassingen afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk (S&O);
  • wetsvoorstel wijziging bijtelling auto van de zaak zonder CO2-uitstoot;
  • wetsvoorstel verlengen geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling voor innovatieve start-ups met een jaar;
  • wetsvoorstel gerichte vrijstelling thuiswerkkosten;
  • AOW-leeftijd in 2022.

Wijzigingen in aangifte loonheffingen 2022

In het onderdeel over de wijzigingen voor de aangifte loonheffingen 2022 (artikel) is onder meer informatie toegevoegd over het vervallen van de Code aard arbeidsverhouding en de Code reden einde arbeidsovereenkomst 02: Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV. Ook geeft de Belastingdienst een nadere toelichting bij het gebruik van Code loonbelastingtabel 999: Geen tabel toegepast. Wanneer gebruikt de werkgever deze code wel in de aangifte loonheffingen en wanneer juist níet.

Verwerking in Handboek Loonheffingen 2022

Veranderingen die op een later moment definitief worden en de uiteindelijke tarieven voor 2022 worden in latere versies van de Nieuwsbrief Loonheffingen uiteengezet. Alle aanpassingen worden uiteindelijk verwerkt in het Handboek Loonheffingen 2022, dat de Belastingdienst begin 2022 publiceert.