U kunt nog bezwaar maken tegen de crisisheffing

13 mei 2013 | Door redactie

De pseudo-eindheffing hoog loon is mogelijk in strijd met het Europees recht. Daarom is het een goed idee om bezwaar te maken als uw onderneming deze crisisheffing in maart heeft afgedragen. De Belastingdienst heeft er een speciaal adres voor geopend.

In de loonaangifte van het tijdvak waar 31 maart in viel (meestal de maand maart of vierwekenperiode 4 van 2013) heeft uw onderneming 16% extra belasting moeten betalen over de lonen van werknemers voor zover die in 2012 de € 150.000 overstegen. Zoals u al las in het bericht ‘Crisisheffing in strijd met Europese wetgeving?’ is deze extra heffing mogelijk in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Centraal adres voor bezwaren

Het is daarom een goed idee om bezwaar te maken tegen de afdracht van de pseudo-eindheffing hoog loon in uw aangifte. Dat moet u binnen zes weken doen na de datum waarop u de volgens de loonaangifte verschuldigde loonheffingen heeft betaald.
Omdat de Belastingdienst veel bezwaren verwacht, is hier een centraal adres voor in het leven geroepen. U kunt uw bezwaar sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC Heerlen

Alle bezwaren aanhouden tot oordeel Hoge Raad

Mogelijk zal de Belastingdienst alle bezwaren tegen de crisisheffing aanhouden totdat de Hoge Raad over de geldigheid ervan heeft geoordeeld. Onder welke voorwaarden dit gebeurt, wordt bekendgemaakt zodra de knoop is doorgehakt. Momenteel is de fiscus er nog over in overleg met de koepelorganisaties van administratiekantoren, accountants en andere fiscaal dienstverleners.