U kunt zich niet verschuilen achter uw bv

3 juni 2015 | Door redactie

Bent u in uw bv eindverantwoordelijk voor de afdracht van de loonheffingen? Dan mag u deze in privé niet verrekenen als uw bv de loonheffingen niet heeft afgedragen. U ontkomt dan alleen aan een naheffing als u aan kunt tonen dat de loonadministratie niet uw primaire verantwoordelijkheid was.

In een recente zaak draaide het om een dga die op de loonlijst stond van zijn werkmaatschappij. Die bv was echter niet aangemeld als inhoudingsplichtige voor de loonheffingen bij de fiscus. De dga voerde in een boekhoudprogramma wel de relevante gegevens voor de loonheffingen, maar die gegevens bereikten de fiscus nooit. De dga verrekende in zijn aangifte inkomstenbelasting de loonheffingen, maar kreeg van de inspecteur een naheffingsaanslag. De loonheffingen waren namelijk nooit afgedragen.

Dga is verantwoordelijk als enige bestuurder

De dga stapte hierop naar de rechter. De loonheffingen waren weliswaar niet afgedragen, maar hij stelde dat de bv via het boekhoudprogramma toch aangifte had gedaan. Bovendien stond de loonheffing apart vermeld op de jaarrekening. Hier maakte het hof echter korte metten mee. De dga was namelijk de enige bestuurder en daarom verantwoordelijk voor het goede verloop van de aangifte en de feitelijke afdracht. Hoewel de berekende loonheffingen achterbleven bij de bv, waren deze nooit betaald en was er in wettelijke zin dus geen sprake van afdracht. De dga had dit bovendien als eindverantwoordelijke moeten en kunnen weten. De inspecteur had de naheffingsaanslag dus terecht opgelegd. 

Verzeker u ervan dat de bv uw loonheffingen afdraagt

De uitspraak van het hof is in lijn met een eerdere uitspraak van Gerechtshof Den Haag. U las in het nieuwsartikel ‘Dga verantwoordelijk voor eigen loonheffing’ al over die zaak. Ook in die zaak werd een dga geconfronteerd met een naheffingsaanslag omdat zijn bv onvoldoende loonheffingen had afgedragen. Let er in uw eigen bv dus goed op dat uw bv tijdig aangifte doet en de loonheffingen afdraagt, ook als u dit laat doen via een administratiekantoor of boekhoudprogramma.
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 19 mei 2015, ECLI (verkort): 3524