Uniform loonbegrip echt per 2013 ingevoerd

15 februari 2012 | Door redactie

Het is definitief! De Wet uniformering loonbegrip treedt echt op 1 januari 2013 in werking. In het Staatsblad is een officieel besluit gepubliceerd dat dit regelt. Met ingang van volgend jaar wordt dus een groot deel van de verschillen tussen loon- en premieheffing opgeheven.

In het bericht ‘Eerste Kamer stemt in met uniform loonbegrip’ kon u al lezen dat de Wet uniformering loonbegrip waarschijnlijk per 1 januari 2013 van kracht wordt. Onlangs is in het Staatsblad een besluit gepubliceerd dat de invoering per die datum bevestigt.

Complexe loonadministratie door verschil in berekeningen

Dit betekent dat er per 2013 één loonbegrip komt voor de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) en de premies werknemersverzekeringen. Nu is bijvoorbeeld de bijtelling voor de auto van de zaak nog wel loon voor de eerste twee categorieën, maar niet voor de werknemersverzekeringen. Zo zijn er nog allerlei voorbeelden van afwijkende definities en berekeningen die de loonadministratie nogal complex maken.
De Wet uniformering loonbegrip regelt dat de bijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak ook als loon voor de werknemersverzekeringen wordt aangemerkt. Ook voor een aantal andere veelvoorkomende verschillen is in de wet een oplossing gevonden.

Voordeel voor werkgever en werknemer

De bedoeling is dat door het gelijktrekken van de verschillende loonbegrippen uw administratieve lasten afnemen. De regering heeft becijferd dat dit in de toekomst voor alle werkgevers samen een besparing van maar liefst € 380 miljoen oplevert. Bovendien wordt het voor werknemers een stuk eenvoudiger om te begrijpen wat er eigenlijk precies op hun loonstrookje staat.