Urennorm voor afdrachtvermindering onderwijs

1 oktober 2012 | Door redactie

In het Belastingplan 2013 dat op Prinsjesdag 2012 is bekendgemaakt, staat dat de afdrachtvermindering onderwijs straks wordt aangescherpt. Zo komt er een urennorm voor BBL-opleidingen en wordt het toepassen van de afdrachtvermindering gekoppeld aan de opleidingsduur.

In het bericht ‘Afdrachtvermindering onderwijs aangescherpt’ kon u al lezen dat de regels voor het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs in 2013 worden aangescherpt. Het kabinet wil onrechtmatig gebruik van de afdrachtvermindering onderwijs tegengaan door een urennorm of verplichte studielast per type opleiding in te stellen.

Studielast bepaalt recht op afdrachtvermindering

Of een opleiding aan de urennorm of studielast voldoet, wordt straks aan het eind van een studiejaar getoetst. Opleidingen die hier niet aan voldoen, komen straks niet meer in aanmerking voor de afdrachtvermindering onderwijs. Dit geldt bijvoorbeeld voor maatwerkopleidingen die niet door de overheid worden gesubsidieerd en afstandsonderwijs.

Uitsmeren afdrachtvermindering niet meer mogelijk

Voldoet een opleiding aan de gestelde studielast, dan wordt het toepassen van de afdrachtvermindering onderwijs gekoppeld aan de duur van een onderwijsprogramma. Het is daardoor niet langer meer mogelijk om de duur van een opleidingstraject op te rekken om zo in aanmerking te komen voor de maximale afdrachtvermindering onderwijs. Het uitsmeren van bijvoorbeeld acht uur onderwijs over een heel cursusjaar als deze lessen eigenlijk bedoeld zijn voor in één maand, is dan niet meer mogelijk. Dit geldt ook voor een werknemer die vrijstelling krijgt voor een deel van de opleiding. U mag dan naar rato de afdrachtvermindering toepassen.