Veelverdieners krijgen minder heffingskorting

19 september 2013 | Door redactie

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting gaan op de schop door de nivelleringsplannen van het kabinet, zo blijkt uit de Belastingplan 2014. De andere heffingskortingen worden volgend jaar opnieuw niet gecorrigeerd voor de inflatie en blijven dus gelijk aan dit jaar.

De algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden stapsgewijs inkomensafhankelijk gemaakt, waardoor werknemers met hoge inkomens op termijn geen recht meer hebben op die kortingen. Op dit moment krijgt iedereen die in Nederland woont en belastingplichtig is € 2.001 korting op de loon- of inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Deze korting wordt echter de komende jaren stapsgewijs afgebouwd. Door deze afbouw hebben werknemers met hoge inkomens (vanaf een jaarinkomen van circa € 100.000) per 1 januari 2015 helemaal geen recht meer op algemene heffingskorting.

Afbouw algemene heffingskorting

Maximum algemene heffingskorting stijgt voor lage inkomens

Het maximumbedrag van de algemene heffingskorting wordt wel verhoogd de komende jaren. Met ingang van 1 januari 2014 stijgt hij met € 99, per 1 januari 2015 met € 83 en per 1 januari 2016 met € 14. Per 1 januari 2017 wordt de algemene heffingskorting weer verlaagd met € 39.

Arbeidskorting hoge inkomens naar nihil

De maximale arbeidskorting – die geldt voor werknemers met loon uit een (fictieve) dienstbetrekking – stijgt volgend jaar met € 374. Voor hoge inkomens wordt de arbeidskorting echter stapsgewijs teruggeschroefd. In 2014 wordt de arbeidskorting voor inkomens vanaf € 81.000 verlaagd van € 550 naar € 367. In 2015 daalt dit naar maximaal € 184 en vanaf 1 januari 2016 hebben veelverdieners helemaal geen recht meer op de arbeidskorting.
Een compleet overzicht van de heffingskortingen in 2013 en 2014 vindt u in het bericht ‘Heffingskortingen niet geïndexeerd in 2014’.