Veranderingen loonheffingen per 2019 nu al online

20 juli 2018 | Door redactie

De Belastingdienst heeft de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 gepubliceerd. Hierin staan de veranderingen voor de loonheffingen die per 2019 van kracht worden en waarvan nu al duidelijk is dat ze door zullen gaan.

Net als vorig jaar informeert de Belastingdienst werkgevers zo vroeg mogelijk over de veranderingen die voor 2019 in de loonheffingen op stapel staan. Daarom is de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 half juli al online gezet. Hierin staan de wijzigingen op een rijtje die al bekend zijn. De rest van de veranderingen en de tarieven voor 2019 worden pas in november en december verwacht.

Belastingdeel loonheffingskorting alleen nog voor inwoners

In de eerste uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 (pdf) komen zes onderwerpen aan de orde. De eerste twee hebben betrekking op de toepassing van de heffingskortingen en de loonbelastingtabellen. Per 2019 hebben alleen inwoners van Nederland namelijk nog recht op het belastingdeel van de loonheffingskorting. Dat betekent dat uw organisatie dan helder op het netvlies moet hebben van welk land elke werknemer inwoner is. Dat heeft immers gevolgen voor de inhouding van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

Twee wijzigingen in bijtelling auto van de zaak

Daarnaast staan in de Nieuwsbrief twee punten die samenhangen met de bijtelling van de auto van de zaak. Per 2019 zijn er geen auto’s meer waarvoor het nultarief van de bijtelling geldt, waardoor in de loonaangifte code 6 van de codes reden geen bijtelling auto komt te vervallen. En voor auto’s zonder CO2-uitstoot die op of na 1 januari 2019 voor het eerst worden toegelaten, geldt het verlaagde bijtellingstarief van 4% nog maar tot en met een aankoopbedrag van € 50.000. Over het meerdere is de algemene bijtelling van 22% verschuldigd.

AOW-leeftijd omhoog, afkoopkorting PEB omlaag

Tot slot bevestigt de eerste uitgave van de Nieuwsbrief dat de AOW-leeftijd (tool) in 2019 66 jaar en vier maanden zal bedragen. En dat directeuren-grootaandeelhouders die hun oude pensioen in eigen beheer afkopen hier in 2019 nog 19,5% afkoopkorting over krijgen.