Verleggen heffingsmoment aandelenopties ter consultatie

Het kabinet wil het heffingsmoment op aandelenoptierechten bij start-ups verleggen naar het moment waarop de aandelen kunnen worden verhandeld. De internetconsultatie voor het wetsvoorstel voor deze wijziging staat nu open.

3 juni 2021 | Door redactie

Werkgevers met een start-up kunnen werknemers meestal nog geen dikke salarissen aanbieden. Het uitgeven van recht op aandelenopties kan dan een uitkomst zijn. Een nieuwe werknemer krijgt dan een relatief lager salaris, maar ontvangt daarbij een aandelenoptierecht dat hij op een later moment kan omzetten in aandelen van een bepaalde geldwaarde – de zogenoemde uitoefenprijs. Door toenemend succes van de onderneming, stijgt dan ook de waarde van het aandelenpakket. Het uitreiken van aandelenoptierecht is een vorm van loon en op het moment dat een werknemer zijn aandelenoptierecht inruilt voor aandelen van de organisatie moet de werkgever loonheffingen inhouden en afdragen.

Werkgever mag ook gebruik blijven maken van huidige regeling

Een start-up heeft echter niet altijd voldoende geld in kas om de loonheffingen te betalen en dat kan leiden tot problemen. Het wetsvoorstel dat nu ter internetconsultatie ligt, heeft daarom als doel het heffingsmoment over de aandelenoptierechten te verleggen van het moment van uitoefening van de opties, naar het moment waarop de uit die uitoefening verkregen aandelen kunnen worden verhandeld. De werkgever neemt op dat moment de waarde in het economische verkeer van de aandelen als loon in aanmerking. De wetswijziging was al eerder aangekondigd.
De nieuwe regeling introduceert een keuzerecht. Dat betekent dat als er voldoende geld in kas is, een werkgever ook mag kiezen voor de huidige regeling. Dan wordt er dus geheven op het moment van uitoefening van de opties.

Nieuwe regeling geldt niet alleen voor start-ups

Hoewel de aanleiding voor de nieuwe regeling ligt bij de knelpunten die start-ups ervaren, wordt de regeling als algemene maatregel ingevoerd voor elke werkgever die een werknemer een aandelenoptierecht aanbiedt. Overigens bestaat er al een belastingvoordeel voor werknemers van start-ups met aandelenopties. Maar die regeling blijkt onvoldoende doeltreffend te zijn en wordt in de praktijk niet of nauwelijks gebruikt. Deze regeling komt dan ook per 1 januari 2022 te vervallen. 

De internetconsultatie loopt tot en met 30 juni 2021. De nieuwe regeling moet op 1 januari 2022 in werking treden.