Verplicht loongegevens verstrekken na verzoek

30 maart 2012 | Door redactie

Blijkt er iets niet te kloppen in uw loonaangifte, dan bent u na een verzoek van de inspecteur verplicht de juiste gegevens te verstrekken. U moet hem dan binnen de door hem gestelde termijn de betreffende gegevens sturen. De inspecteur heeft het recht hier binnen een half jaar na afloop van het kalenderjaar van een bepaald tijdvak om te verzoeken.

Sinds dit jaar is uw informatieplicht naar de fiscus toe uitgebreid. Als uw gegevens niet meer kloppen, zult u zelf actie moeten ondernemen door correcties door te geven. Voorheen had u alleen een correctieverplichting in de aangifte loonbelasting en was het verder aan de Belastingdienst om de juiste gegevens te controleren. Nu kunt u een vergrijpboete krijgen als uw gegevens niet blijken te kloppen. De Regeling gegevensuitvraag loonaangifte ligt dan ook in het verlengde van deze informatieplicht.

Binnen vijf jaar verplicht een correctiebericht

Als een inspecteur vaststelt dat uw loonaangifte onvolledig of onjuist is en u herstelt deze niet bij een latere aangifte, zult u als inhoudingsplichtige na een verzoek de juiste gegevens, zoals jaaropgaven, moeten verstrekken. Zoals gezegd moet u dit verzoek binnen een half jaar na het kalenderjaar van het betreffende tijdvak ontvangen. U kunt echter binnen vijf jaar een verzoek ontvangen voor een correctiebericht. Als de gegevens in de loonaangifte niet correct blijken te zijn, bent u in dit geval verplicht om door middel van een correctiebericht bij uw volgende aangifte de aangewezen gegevens juist en volledig te verstrekken.