Verrekening eindheffing WKR moet deze maand

9 januari 2012 | Door redactie

Als uw onderneming vorig jaar de werkkostenregeling (WKR) al toepaste, moet u op de aangifte loonheffingen van januari 2012 waarschijnlijk de definitieve verrekening doorgeven. Er zijn drie methodes om de fiscale loonsom van uw onderneming – en dus uw vrije ruimte onder de WKR – te bepalen. Bij twee van die methodes moet u aan het einde van het kalenderjaar een herrekening maken.

U kunt de hoogte van uw vrije ruimte op drie manieren bepalen. Methode 1 en 2 gaan uit van uw vorige kalenderjaar, terwijl methode 3 het lopende kalenderjaar gebruikt voor de berekening van de vrije ruimte. Als uw onderneming nog geen jaar bestaat, kunt u alleen de derde methode gebruiken. Er is immers nog geen loonsom voor het vorige kalenderjaar. Heeft u in 2011 gebruikgemaakt van de WKR en de vrije ruimte bepaald aan de hand van methode 1 of 2, dan moet u uiterlijk in uw aangifte loonheffingen van januari 2012 het verschil in eindheffing verrekenen. 

Fiscale jaarloon van vorig jaar

Bij methode 1 gebruikt u het totale fiscale loon van een kalenderjaar eerder. U neemt 1,4% van dit bedrag als uw voorlopige vrije ruimte. Gedurende het jaar houdt u bij welke vergoedingen en verstrekkingen u in de vrije ruimte onderbrengt. Zodra de vrije ruimte vol is, betaalt u over de resterende vergoedingen en verstrekkingen 80% eindheffing. Na afloop van het jaar herrekent u de vrije ruimte aan de hand van het daadwerkelijke fiscale jaarloon. Mocht het fiscale jaarloon – en dus de vrije ruimte – afwijken van het bedrag waar u het hele jaar van uit bent gegaan, dan verrekent u dit te veel of te weinig betaalde bedrag aan eindheffingsloon in uw eerstvolgende aangifte loonheffingen van het volgende jaar.

Vrije ruimte toetsen per aangiftetijdvak

Ook bij methode 2 neemt u het fiscale jaarloon van het vorige kalenderjaar als uitgangspunt. Alleen deelt u dit bedrag door het aantal aangiftetijdvakken van het jaar. Per aangiftetijdvak houdt u bij of uw vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven. Na afloop van het jaar herrekent u of de totale fiscale loonsom (en dus de vrije ruimte) afwijkt. Ook dan verrekent u een eventueel verschil in betaalde eindheffing in uw eerste aangifte loonheffingen van het volgende jaar.