Verwachte tarieven loonheffingen in 2021

De plannen die gisteren op Prinsjesdag zijn gepresenteerd, bevatten al heel wat tarieven die gaan gelden vanaf 2021. Welke bedragen en percentages voor de loonheffingen zijn al – onder voorbehoud – bekendgemaakt?

16 september 2020 | Door redactie

Naast het Belastingplan, de Miljoenennota, de Macro Economische Verkenning van het Centraal Planbureau (CPB) en de Overige fiscale maatregelen, worden elk jaar worden op Prinsjesdag ook de begrotingen voor de verschillende ministeries voor het komende kalenderjaar gepresenteerd.

Verschillende tarieven uit de Prinsjesdagstukken

Uit het Belastingplan 2021 en de begrotingen vallen al heel wat tarieven voor de loonheffingen voor volgend jaar te halen.U kunt hierbij denken aan de tarieven voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen(die zijn een voorheffing op de inkomstenbelasting en  dus worden dezelfde percentages en schijflengtes gehanteerd). Maar ook de ontwikkelingen in de heffingskortingen en de percentages die gelden voor de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) werden gisteren bekend.

Tarieven voor 2021 nog niet definitief

De Prinsjesdagstukken moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden afgehamerd. Daarom kunnen er nog veranderingen in de tarieven optreden voor ze per 2021 van kracht worden. Hieronder vindt u de Prinsjesdagberichten met alle voorlopige tarieven voor de loonheffingen overzichtelijk onder elkaar: 

Bijlagen bij dit bericht