Vier manieren voor corrigeren van de loonaangifte

25 april 2018 | Door redactie

Dinsdag 1 mei is de uiterste dag dat uw organisatie het recht op een loonkostenvoordeel of lage-inkomensvoordeel veilig kan stellen door correcties in de loonaangiftes over 2017. Welke manieren zijn er voor het corrigeren van fouten in de loonaangifte?

Krijgt uw organisatie van de Belastingdienst na het indienen van de loonaangifte een foutenrapport ‘Foutmeldingen werknemersgegevens’, dan moeten de geconstateerde fouten worden hersteld. Hetzelfde geldt als uw organisatie zelf fouten of ontbrekende gegevens in een reeds ingediende loonaangifte ontdekt.

Recht op LKV en LIV veiligstellen

Om in aanmerking te komen voor de overgangsregeling voor de loonkostenvoordelen (LKV’s) moest in de laatste loonaangifte over 2017 bijvoorbeeld het juiste type en bedrag aan premiekorting zijn aangevinkt bij de werknemersgegevens. Dat kan uw organisatie nog tot en met dinsdag 1 mei corrigeren. Voor het corrigeren van onjuiste gegevens voor het lage-inkomensvoordeel (LIV) over 2017 geldt dezelfde deadline.

Correctie afhankelijk van moment

Hoe zo’n correctie van een loonaangifte verwerkt moet worden, hangt af van het moment waarop uw organisatie deze laat doorvoeren:

  • Corrigeren van een aangifte van een eerder jaar moet door het insturen van een losse correctie. Deze werkwijze moet uw organisatie hanteren om het recht op LKV en LIV veilig te stellen.
  • Als de aangiftetermijn van het tijdvak voorbij is, voegt uw organisatie de correcties bij de eerstvolgende aangifte. Die aangifte en de correctie moeten wel op hetzelfde jaar betrekking hebben.
  • Is de aangiftetermijn (tool) van het tijdvak nog niet voorbij, dan kan er opnieuw aangifte worden gedaan over dat tijdvak. Dat is een kwestie van het opnieuw invullen van de hele aangifte.
  • Als uw organisatie aangifte doet met behulp van salarissoftware (tool), is het ook een optie om een aanvullende aangifte te doen. Dan hoeven alleen de individuele gegevens ingevuld te worden van werknemers voor wie iets wijzigt.

Meer informatie over de voordelen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (WTL) vindt u in de toolbox Optimaal profiteren van LKV en (jeugd-)LIV.