Volledige premiekorting voor kleine organisatie

12 februari 2015 | Door redactie

Niet elke werkgever profiteert momenteel van de premiekorting, die het financieel aantrekkelijker maakt om werkloze jongeren, ouderen en arbeidsbeperkten in dienst te nemen. Zo kunnen kleine werkgevers de premiekorting niet volledig toepassen. Daarom wil minister Asscher van Sociale Zaken de uitvoering van de premiekorting volgend jaar wijzigen.

Als werkgever kunt u premiekortingen toepassen voor werknemers uit kwetsbare groepen, zoals ouderen, arbeidsgehandicapten en jongeren. Het voordeel kan oplopen tot € 7.000 per werknemer per jaar. Kleine werkgevers kunnen hier echter niet altijd optimaal van profiteren. In de praktijk blijkt namelijk dat organisaties met een loonsom tot ongeveer € 70.000 meestal niet alle premiekorting kunnen benutten, omdat de premies werknemersverzekeringen die de organisatie moet afdragen lager uitvallen dan de premiekorting. 

Korting ontvangt straks u in één keer

In een brief (pdf) heeft minister Asscher aangekondigd deze ongelijkheid tussen kleine en grote werkgevers aan te pakken. Momenteel is het zo dat u de premiekorting claimt via de maandelijkse loonaangifte. Straks moet het zo zijn dat u het bedrag van de maximale korting in één keer na afloop van het jaar ontvangt. U ontvangt dan van de Belastingdienst een tegemoetkoming. De hoogte hiervan wordt berekend door UWV. Zo kunnen ook kleinere organisaties maximaal profiteren van de premiekorting. Door dit systeem bent u niet meer verantwoordelijk voor de verrekening van de premiekorting via de loonaangifte, wat de administratieve lasten vermindert. Bovendien is het minder fraudegevoelig. Het voornemen is om het nieuwe systeem per 1 januari 2016 te laten ingaan. Maar voordat meer bekend wordt over de invulling van de maatregel, moeten UWV en de Belastingdienst eerst onderzoeken of deze oplossing voor hen uitvoerbaar is.