Voor 'n leerwerkplek krijgt u maximaal € 2.700

7 oktober 2013 | Door redactie

Als werkgever kunt u straks een vergoeding krijgen van maximaal € 2.700 voor een leerwerkplek. Biedt u niet het hele jaar begeleiding, dan krijgt u een bedrag naar rato uitgekeerd. Dit blijkt uit het concept van de subsidieregeling praktijkleren.

Het budget voor de subsidieregeling praktijkleren wordt als volgt verdeeld: voor het mbo is circa € 190 miljoen beschikbaar (92,76% van het totale budget), voor het hbo € 8 miljoen (3,96%) en voor promovendi € 7 miljoen (3,28%). Na 15 september van ieder kalenderjaar wordt per sector het beschikbare budget gedeeld door het aantal ingevulde leerwerkplekken, om zo tot het bedrag per leerwerkplek te komen. De hoogte van dat bedrag is maximaal € 2.700.

Aantal weken begeleiding bepaalt subsidiebedrag

Biedt u een half jaar begeleiding aan een werknemer die een leerwerktraject volgt, dan is de vergoeding naar rato en kunt u in dat geval maximaal € 1.350 krijgen. Het aantal weken begeleiding is het uitgangspunt. Een volledig studiejaar is 40 weken (mbo) of 42 weken (hbo). Elke week minder begeleiding betekent ook een lager subsidiebedrag.

Beslistermijn voor subsidie wordt 13 weken

Zoals u eerder kon lezen in het bericht ‘Subsidie voor leerwerkplek krijgt u niet direct’ wordt de subsidie achteraf berekend en uitgekeerd. U moet de subsidieaanvraag elektronisch indienen bij Agentschap NL. Vervolgens kan het maximaal 13 weken duren voordat u subsidie ontvangt. Overigens zult u bij uw eerste subsidieaanvraag langer op uw geld moeten wachten. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft aangegeven dat werkgevers bij de eerste aanvraag pas na gemiddeld vijf maanden hun subsidie zullen ontvangen.
Het is de bedoeling dat de definitieve versie van de subsidieregeling praktijkleren op 1 november aanstaande wordt gepubliceerd.