Vragen over: eindheffing bij naheffingsaanslagen

Als de Belastingdienst aan uw organisatie een naheffingsaanslag loonheffingen oplegt, heeft die meestal de vorm van eindheffing. Dat betekent dat de werknemer niets van de naheffing merkt. Wat zijn de bijzonderheden van eindheffing over naheffingsaanslagen?

12 februari 2019 | Door redactie

Een naheffingsaanslag die de Belastingdienst uw organisatie oplegt bij onjuiste gegevens in uw loonaangiften en afdrachten, moet meestal via eindheffing worden voldaan.

Wat is eindheffing?

In bepaalde gevallen wordt loon niet bij de werknemer belast, maar neemt de werkgever de loonbelasting/premie volksverzekeringen voor zijn rekening. Eindheffingsloon is meestal geen loon voor de werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).  Alleen bij naheffingsaanslagen betaalt de werkgever meestal alle loonheffingen. Eindheffing verschijnt niet op de loonstaat of op de loonstrookjes van de medewerkers.

Wanneer zijn niet alle loonheffingen verschuldigd bij naheffing?

Bij een naheffing van de Belastingdienst komen alle loonheffingen om de hoek kijken. Voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen geldt het tabeltarief, voor de premies werknemersverzekeringen en ZVW de bedragen die u zonder eindheffing ook verschuldigd was. Er is één uitzondering: als de werkgever het loonbestanddeel zelf in de eindheffing had moeten of kunnen betrekken, zijn de premies werknemersverzekeringen en ZVW – net als bij andere vormen van eindheffing – niet verschuldigd.

Is de eindheffing van een naheffing te verhalen op werknemers?

Alleen als het verschuldigde bedrag in normale omstandigheden loon van de werknemer was geweest, kan de werkgever de Belastingdienst vragen om een naheffingsaanslag (tool) op te leggen die hij kan verhalen op de werknemer. De Belastingdienst wil dit alleen onder bepaalde voorwaarden doen, bijvoorbeeld als uw organisatie een klein aantal werknemers heeft.

In de rubriek 'Vragen over' behandelt Rendement een onderwerp waar lezers veel vragen over hebben. Heeft u ook een vraag? Stel deze dan aan de adviseurs van de adviesdesk!