Wanneer mag overlijdensuitkering onbelast blijven?

26 april 2023 | Door redactie

Als een werknemer overlijdt, kan een werkgever een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden. Was de werknemer op moment van overlijden in dienst? Dan is de uitkering vrijgesteld van loonheffingen. Dat blijkt uit een standpunt van de Kennisgroep Loonheffing dat de Belastingdienst onlangs bekendmaakte.

Als een werknemer, zijn fiscale partner in het (voorafgaande) kalenderjaar of zijn (pleeg)kinderen overlijden, kan een werkgever een overlijdensuitkering betalen aan de nabestaanden. Deze overlijdensuitkering is onbelast tot maximaal driemaal het maandloon van de werknemer.  
De Kennisgroep Loonheffing verduidelijkte onlangs in een standpunt dat de overlijdensuitkering alleen is vrijgesteld van loonheffingen als de werknemer op het moment van overlijden nog in dienstbetrekking was.

Geen dienstbetrekking, geen vrijstelling

Is er op het moment van overlijden geen sprake meer van een dienstbetrekking, bijvoorbeeld vanwege ontslag of pensionering? Dan kan de werkgever de vrijstelling niet toepassen. Er is dan immers geen werknemer die overlijdt, maar een ex-werknemer. In dat geval moet de werkgever bij de aangifte loonheffingen de groene tabel gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen over loon uit vroegere dienstbetrekking.