Wat maakt de loonaangifte minder lastig?

14 september 2016 | Door redactie

Diverse deskundigen hebben op verzoek hun ideeën op papier gezet om de loonaangifte en bijbehorende administratieve rompslomp voor werkgevers eenvoudiger te maken. Mogelijk duiken elementen hieruit deze maand al op in de Prinsjesdagstukken.

Eén van de speerpunten van het ministerie voor 2017 is het vereenvoudigen van de belastingregels. Zo moet bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen simpeler. Een aantal partijen hebben hier op verzoek van het ministerie van Financiën suggesties voor gedaan. Ook over de werkkostenregeling spraken zij zich uit.

VCR ook in de loonbelasting/premie volksverzekeringen

Salarisverwerker ADP adviseert (pdf) om voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) ook in te voeren in de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dit zou ervoor zorgen dat de loonbelasting/premie volksverzekeringen die werkgevers inhouden en afdragen, beter aansluit op de inkomstenbelasting. Volgens ADP zou dit in één klap de volgende knelpunten oplossen:

  • de ongelijke fiscale behandeling van parttimers ten opzichte van fulltimers;
  • de noodzaak voor aparte tabellen voor bijzondere beloningen;
  • het onderscheid tussen witte en groene tabellen voor de loonheffingen.

Overzichtelijkere heffingen

Netwerkorganisatie voor accountants- en advieskantoren SRA stelt (pdf) dat het voor werknemers niet te doen is om de gevolgen van een bruto-salarisverhoging in te schatten. Het  zou een stuk overzichtelijker zijn om de schijven en tarieven aan te passen in plaats van de heffingskortingen af te bouwen naarmate het inkomen hoger wordt. Belastingadviseur EY noemt als oplossing (pdf) het samenvoegen van de premies volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet tot één geïntegreerde loonheffing.

Op Prinsjesdag meer duidelijkheid?

Om daadwerkelijk ingevoerd te kunnen worden, moeten deze oplossingen budgetneutraal en uitvoerbaar zijn en passen binnen de Nederlandse en Europese regelgeving. Mogelijk zijn een aantal zaken al uitgewerkt in het Belastingplan 2017 dat op Prinsjesdag bekend wordt gemaakt.

Bijlagen bij dit bericht

De geschiedenis van Prinsjesdag
E-learning | VideoCollege 10 minuten