Wat u op het loon inhoudt, moet u ook afdragen

16 mei 2013 | Door redactie

Als uw onderneming loonbelasting/premie volksverzekeringen op het loon van een werknemer inhoudt en dit opneemt in de aangifte loonheffingen, moet u dit bedrag in principe ook altijd afdragen aan de Belastingdienst. Dit werd onlangs door de Hoge Raad bevestigd.

In de betreffende zaak had de Belastingdienst een naheffingsaanslag opgelegd aan een transportbedrijf omdat de werkgever op het loon van een aantal chauffeurs ruim € 160.000 aan loonbelasting/premie volksverzekeringen had ingehouden die nooit aan de Belastingdienst was afgedragen.

Onterechte inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen

De transportonderneming was namelijk van mening dat de chauffeurs niet onder de Nederlandse loonbelasting- en sociale wetten vielen, omdat ze in Duitsland woonden. De werkgever had de loonbelasting/premie volksverzekeringen eigenlijk niet hoeven inhouden, en daarom had hij het bedrag niet aan de Belastingdienst afgedragen.
De Hoge Raad oordeelde echter dat de loonheffingen die in een tijdvak zijn ingehouden ook altijd afgedragen moeten worden, ook als de inhouding onterecht was of te hoog. Als de werkgever het niet met de afdracht eens is, kan hij er – tot zes weken na de betaaldatum – bezwaar tegen maken.

Bij afdrachtvermindering wel verschil tussen inhouding en afdracht

Alleen in het geval van afdrachtvermindering kan er sprake zijn van op het loon van werknemers ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen die u niet aan de Belastingdienst hoeft af te dragen, maar dan moet uw onderneming wel aan de voorwaarden voor toepassing van de afdrachtvermindering voldoen.
Hoge Raad, 1 februari 2013, LJN: BZ0194