Wat valt voor loonaangifte onder contractloon?

10 februari 2016 | Door redactie

Sinds januari moeten werkgevers bij de loonaangifte ook het contractloon per aangiftetijdvak vermelden. Niet alle looncomponenten tellen mee bij het vaststellen van dit contractloon.

Sinds 1 januari zijn werkgevers verplicht om bij de aangifte loonheffingen ook het contractloon te vermelden. Bij het vaststellen van dit contractloon tellen sommige looncomponenten niet mee. Doorslaggevend is daarbij of de componenten onderdeel zijn van het vaste loon per loonperiode. De volgende loonbestanddelen tellen nooit mee:

  • loon in natura, inclusief de waarde van vakantiebonnen;
  • netto onkostenvergoedingen, zoals reiskostenvergoedingen of een vergoeding voor thuiswerken.

Loon uit cafetariaregeling telt altijd mee

Andere looncomponenten tellen juist altijd mee voor het contractloon. Dit zijn:

  • vaste, contractueel overeengekomen bruto toeslagen die uw organisatie boven op het periodieke loon uitbetaalt, zoals vakantiebijslag, diplomatoeslag en afkoop van bovenwettelijke vakantiedagen;
  • loon dat een werknemer inzet voor een cafetariaregeling (tool);
  • stortingen van het vaste loon in een tijdspaarfonds;
  • stortingen van het vaste loon in een zogenoemd benefit budget.

Vakantiebijslag telt niet altijd mee voor contractloon

Bij vakantiebijslag, bonussen en een 13e maand of eindejaarsuitkering geldt dat deze alleen meetellen voor het contractloon als zij omgezet zijn in vaste bedragen per loonperiode en dus onderdeel zijn van een all-in-loon. Bijzondere beloningen die apart uitbetaald worden, tellen niet mee voor het contractloon.