Werkbonus wordt volgend jaar uw pakkie-an

In de Fiscale Verzamelwet 2013 die de ministerraad kortgeleden aan de Tweede Kamer heeft aangeboden, staat een voorstel voor het invoeren van een werkbonus voor de loonbelasting. Deze heffingskorting bestaat nu al in de inkomstenbelasting.

10 juni 2013 | Door redactie

Sinds 2010 wordt er vóór het zomerreces ieder jaar een tussentijds wetsvoorstel met fiscale maatregelen aan de Tweede en Eerste Kamer voorgelegd. Op die manier wil de overheid de behandeling van fiscale wetsvoorstellen wat beter spreiden. Voorheen werden vrijwel alle fiscale besluiten naar aanleiding van Prinsjesdag genomen.

Werkbonus in 2014 ook in de loonbelasting

In dit kader is eind mei het wetsvoorstel Fiscale Verzamelwet 2013 aan de Tweede Kamer aangeboden. Eén van de maatregelen is het voornemen om de werkbonus die sinds dit kalenderjaar voor de inkomstenbelasting geldt, per 1 januari 2014 ook op te nemen in de Wet op de loonbelasting 1964. Het uitbreiden van de werkbonus naar de loonbelasting was al aangekondigd in het Belastingplan 2013.

Maandelijkse werkbonus via loonstrookje

Het uitbreiden van de werkbonus naar de loonheffingen betekent dat oudere werknemers die voor de werkbonus in aanmerking komen, dit voordeel straks maandelijks automatisch via hun loonstrookje kunnen krijgen. Nu moeten ze de extra heffingskorting nog na afloop van het kalenderjaar via de inkomstenbelasting claimen of kunnen ze hem maandelijks van de Belastingdienst krijgen via de voorlopige aanslag.
De werkbonus geldt dit jaar voor werknemers die in 1949, 1950, 1951 of 1952 zijn geboren en in 2013 een loon ontvangen dat tussen de € 17.139 en € 33.326 ligt.