Werkgever kan soms zonder Digipoort-certificaat

27 februari 2017 | Door redactie

Ook al is het indienen van de loonaangifte per 1 maart 2017 alleen nog via Digipoort mogelijk, soms hoeft uw organisatie hier zelf geen PKIoverheid services servercertificaat voor te hebben.

Per 1 maart zijn het BAPI-kanaal en FOS-kanaal voltooid verleden tijd voor het indienen van de aangifte loonheffingen. Dat moet voortaan via één van de Digipoort-kanalen gebeuren. Om de loonaangifte via Digipoort bij de Belastingdienst te krijgen, is een geldig PKIoverheid services servercertificaat nodig. Dit certificaat staat op de server vanwaar verbinding wordt gemaakt met Digipoort om de loonaangifte beveiligd te verzenden. Degene die de loonaangifte verzendt, moet dus over het certificaat beschikken.

Indienen loonaangifte uitbesteed

Werkt uw organisatie met lokale salarissoftware op uw eigen server en wordt de loonaangifte ook daarvandaan verzonden, dan moet uw organisatie dus zelf een PKIoverheid services servercertificaat aanschaffen. Maar als uw organisatie het indienen van de loonaangifte heeft uitbesteed, is het voldoende als de salarisverwerker over een zogenoemd verzamelcertificaat beschikt. Hiermee kan hij de loonaangifte van meerdere klanten afhandelen. Uw organisatie heeft dan zelf geen certificaat nodig.

Salarispakketten met verzamelcertificaat

In het gunstigste geval merkt uw organisatie helemaal niets van de overgang van BAPI naar Digipoort. Als uw organisatie werkt met salarissoftware waarbij de leverancier heeft gezorgd voor een verzamelcertificaat en ook de verzending van de loonaangifte regelt, vindt de overgang van BAPI naar Digipoort immers volledig ‘onder de motorkap’ plaats. In de Marktanalyse Salarissoftware 2016-2017 (tool) is terug te vinden welke salarispakketten in het najaar van 2016 over een verzamelcertificaat beschikten.