Wijzigingen rubriek einde arbeidsovereenkomst per 2023

7 december 2022 | Door redactie

De rubriek ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’ die werkgevers nodig hebben voor de aangifte loonheffingen heet per 1 januari 2023 ‘Code reden einde arbeidsverhouding’. De Belastingdienst wijzigt ook de omschrijving van een aantal codes uit deze rubriek en voegt vier nieuwe codes toe.

Werkgevers gebruiken voor de aangifte loonheffingen codes om bijzonderheden van een werknemer aan te geven. Deze codes zijn verdeeld in rubrieken. Eén van deze rubrieken heet ‘Code reden einde arbeidsovereenkomst’. Per 1 januari 2023 wijzigt deze titel naar ‘Code reden einde arbeidsverhouding’. Met de codes uit deze rubriek moet een werkgever bij het einde van de inkomstenverhouding de reden opgeven van het einde van de arbeidsverhouding. Door deze naamswijziging geldt de rubriek nu ook voor arbeidsverhoudingen zonder arbeidsovereenkomst, zoals voor fictieve dienstbetrekkingen en publiekrechtelijke aanstellingen. Verder wordt van een aantal codes uit deze rubriek de omschrijving aangepast en er komen vier nieuwe codes bij. Dit blijkt uit de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

Nieuwe codes voor specifieke situaties van beëindiging publiekrechtelijke aanstellingen

Twee nieuwe codes zien op een aantal specifieke situaties van beëindiging van publiekrechtelijke aanstellingen, waarvoor andere ontslagregels gelden dan voor arbeidsovereenkomsten. Het gaat hierbij om code 50 (Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid) en code 51 (Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering).
De andere twee nieuwe codes zijn code 91 (de arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever) en code 92 (de arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever).

Code  nieuwe inkomstenverhouding: moet vanaf 2025, mag vanaf 2023

Code 92 is nodig vanaf 2025, als een werkgever op grond van het Besluit IKV een nieuwe inkomstenverhouding (IKV) moet hebben als een beëindigde arbeidsverhouding zonder onderbreking wordt opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever. Maar een werkgever kan – vooruitlopend op de inwerkingtreding van dit besluit – al in 2023 een nieuwe arbeidsverhouding opgeven in een nieuwe inkomstenverhouding. In dat geval moet hij bij beëindiging van de oude inkomstenverhouding wel code 92 gebruiken.