Witte en groene tabellen voor 2016 online

6 januari 2016 | Door redactie

De witte en groene tabellen voor dit jaar zijn onlangs door de Belastingdienst gepubliceerd. Werkgevers hebben deze soms nodig om apart uit te rekenen hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen zij moeten inhouden op een beloning. Ook de nieuwe tabellen voor bijzondere beloningen staan online.

Onlangs heeft de Belastingdienst de witte en groene tabellen voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen gepubliceerd. Werkgevers hebben deze nodig als ze voor een beloning handmatig moeten uitrekenen welke schijven en tarieven van toepassingen zijn. Meestal hoeft dit niet, omdat de tabellen voor de meeste organisaties verwerkt zijn in het salarispakket.

Groene tabellen voor loon uit vroegere arbeid

Het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat voor een werknemer moet worden ingehouden, is afhankelijk van:

  • het loontijdvak;
  • of er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid (witte tabellen) of vroegere arbeid (groene tabellen);
  • of de werkgever de loonheffingskorting en werkbonus voor de werknemer moet toepassen;
  • of het gaat om tijdvakloon of een bijzondere beloning;
  • of de werknemer hoort bij een bijzondere groep werknemers, zoals werknemers met vakantiebonnen, artiesten en beroepssporters en aannemers van werk.

Tabellen bijzondere beloningen vaker verplicht

In de tabellen voor bijzondere beloningen zijn twee dingen veranderd. Sinds 1 januari 2016 is namelijk niet alleen de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen worden verwerkt, maar ook de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting.
Daarnaast is het toepassen van de tabellen voor bijzondere beloningen sinds 1 januari verplicht. Het toepassen van de zogenoemde voordeelregel is dus niet langer toegestaan. Beide maatregelen moeten zorgen voor een betere aansluiting tussen de loonbelasting en inkomstenbelasting voor werknemers.