Witte en groene tijdvaktabellen 2014 online

9 januari 2014 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs de witte en groene tijdvaktabellen voor 2014 gepubliceerd. Deze zijn verwerkt in het salarispakket dat uw onderneming gebruikt, maar een enkele keer moet u een beloning apart uitrekenen. Dan heeft u de tabellen nodig.

De loonbelasting/premie volksverzekeringen die u op het loon van werknemers moet inhouden, is – zoals u ongetwijfeld weet – gebaseerd op het schijventarief voor de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen. Voor elke schijf geldt een verschillend tarief. Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, geldt in de eerste en tweede schijf een lager percentage. En voor bepaalde AOW’ers gelden afwijkende schijflengtes.

Tabellen zijn verwerkt in salarispakketten

Gelukkig hoeft u de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen niet handmatig uit te rekenen aan de hand van al die schijven en tarieven. De Belastingdienst heeft hiervoor loonbelastingtabellen gemaakt. Bovendien zijn deze tabellen voor veruit de meeste ondernemingen verwerkt in het salarispakket.
Er zijn allerlei verschillende tabellen. De inhouding van loonbelasting/premie volksverzekeringen hangt immers af van:

  • het loontijdvak (dag, week, vier weken, maand, kwartaal)
  • of het loon is voor arbeid uit tegenwoordige arbeid (witte tabellen) of vroegere arbeid (groene tabellen).
  • of u de loonheffingskorting en werkbonus voor de werknemer moet toepassen.

Ook zijn er aparte tabellen voor bijzondere beloningen en voor bijzondere groepen werknemers, zoals werknemers met vakantiebonnen, artiesten en beroepssporters en aannemers van werk.
U vindt alle tabellen voor 2014 onder Brochures en publicaties op de site van de Belastingdienst. Bij doelgroep vult u ‘Werkgever’ in, bij onderwerp ‘Aangifte doen’ of ‘Personeel en loon’ en bij belastingjaar ‘2014’.

Verrekende arbeidskorting vastleggen in loonadministratie

In de witte tabellen staat tegenwoordig in de kolom 'met loonheffingskorting' ook met welk bedrag aan arbeidskorting er rekening is gehouden bij het bepalen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze 'verrekende arbeidskorting' moet u apart in uw loonadministratie vastleggen, want u moet dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van de werknemer vermelden. De werknemer heeft dit bedrag nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting.