Witte en groene tijdvaktabellen 2015 online

7 januari 2015 | Door redactie

De Belastingdienst heeft onlangs de witte en groene tabellen voor 2015 gepubliceerd. Deze heeft u soms nodig om een beloning apart uit te rekenen. De tabellen voor bijzondere beloningen hebben in 2015 een nieuwe kolom: het verrekeningspercentage loonheffingskorting.

Meestal hoeft u de loonbelasting/premie volksverzekeringen die u op het loon van werknemers moet inhouden, niet handmatig uit te rekenen aan de hand van de verschillende schijven en tarieven. Hiervoor heeft de Belastingdienst loonbelastingtabellen gemaakt die voor veruit de meeste ondernemingen al zijn verwerkt in het salarispakket.
Hoeveel loonbelasting/premie volksverzekeringen u voor een werknemer moet inhouden, hangt af van het loontijdvak, of er sprake is van loon uit tegenwoordige arbeid (witte tabellen) of vroegere arbeid (groene tabellen) en of u de loonheffingskorting en werkbonus voor de werknemer moet toepassen. Ook zijn er aparte tabellen voor bijzondere beloningen en voor bijzondere groepen werknemers, zoals werknemers met vakantiebonnen, artiesten en beroepssporters en aannemers van werk.

Tabellen bijzondere beloningen aangepast

De tabellen voor bijzondere beloningen zijn voor 2015 aangepast. De afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting is er namelijk in verwerkt door de toevoeging van de kolom ‘verrekeningspercentage loonheffingskorting’. Als u de loonheffingskorting voor de werknemer toepast, moet u dit percentage naast het standaardtarief inhouden op de bijzondere beloningen. In tijdvaktabellen was deze afbouw in 2014 al verwerkt.
U vindt alle tabellen voor 2015 onder Brochures en publicaties op de site van de Belastingdienst. Bij doelgroep vult u ‘Werkgever’ in, bij onderwerp ‘Aangifte doen’ of ‘Personeel en loon’ en bij belastingjaar ‘2015’.

Verrekende arbeidskorting apart vermelden

In de witte tabellen staat tegenwoordig  ook met welk bedrag aan afbouw algemene heffingskorting, arbeidskorting en werkbonus er rekening is gehouden bij het bepalen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Deze verrekende kortingen moet u apart in uw loonadministratie vastleggen, want u moet dit in de aangifte loonheffingen en op de jaaropgaaf van de werknemer vermelden. De werknemer heeft deze gegevens nodig voor zijn aangifte inkomstenbelasting.

Bijlagen bij dit bericht