Zoek het betalingskenmerk van uw loonaangifte

27 februari 2012 | Door redactie

Zoals u weet, krijgt u niet meer iedere periode een brief van de Belastingdienst die u eraan herinnert dat u tijdig de aangifte loonheffingen moet versturen en betalen. Toch moet u dat wel op tijd doen, onder vermelding van het betalingskenmerk. Hoe achterhaalt u welk betalingskenmerk u moet hanteren?

In november 2011 heeft u een brief gekregen met alle aangifte- en betaaldata voor 2012. Daarop stonden ook de betalingskenmerken die u bij de betaling moet hanteren. Verder moet u er gedurende het jaar zelf voor zorgen dat uw aangifte en betaling op tijd zijn, bijvoorbeeld door herinneringen in uw agenda te zetten.

Geen betalingskenmerk? Naheffingsaanslag!

U moet de loonheffingen – overeenkomstig uw aangifte – betalen aan rekeningnummer 2445588 ten name van de Belastingdienst in Apeldoorn. De betaling moet op de uiterste datum zijn bijgeschreven op de rekening van de fiscus.
Daarbij moet u altijd het juiste betalingskenmerk vermelden. Doet u dit niet of gebruikt u een onjuist kenmerk, dan kan de Belastingdienst uw betaling misschien niet (op tijd) verwerken. Dat kan u in het slechtste geval een naheffingsaanslag opleveren.

Betalingskenmerk herleiden met zoekhulp

Voor werkgevers die hun brief met betalingskenmerken kwijt zijn, heeft de Belastingdienst de Zoekhulp betalingskenmerk in het leven geroepen. Om het betalingskenmerk te achterhalen, moet u wel het aangiftenummer van uw loonaangifte bij de hand hebben. Dit is opgebouwd uit het loonheffingennummer van uw onderneming, gevolgd door de tijdvakcode van de betreffende aangifte.