Zuinig zijn op aangiftebrief loonheffingen 2023

19 december 2022 | Door redactie

Werkgevers hebben van de Belastingdienst de aangiftebrief loonheffingen 2023 ontvangen. Daarin staan de deadlines en betalingskenmerken op een rij die ondernemingen in 2023 moeten hanteren bij het indienen en betalen van de loonaangifte. Het is belangrijk om deze brief goed te bewaren.

De Belastingdienst stuurt aan het einde van ieder jaar de jaarlijkse aangiftebrief loonheffingen rond naar alle werkgevers. In de brief staan de volgende gegevens die een werkgever nodig heeft om de aangifte loonheffingen voor ieder tijdvak op tijd in te dienen en te betalen: 

  • het aangiftetijdvak waarmee een werkgever bij de Belastingdienst is geregistreerd (maand of vier weken);
  • per aangiftetijdvak de uiterste aangiftedatum en uiterste betaaldatum;
  • voor elk aangiftetijdvak het betalingskenmerk.

Verwerking loonaangifte hangt af van betalingskenmerk

Zonder het juiste betalingskenmerk kan de Belastingdienst de loonaangifte en betaling van de loonheffingen niet meteen op het juiste aangiftetijdvak verwerken. Werkgevers doen er verstandig aan de aangiftebrief in de administratie te bewaren en niet kwijt te raken. De Belastingdienst verstrekt de brief maar één keer per jaar en reikt geen kopieën uit. Het is dus niet mogelijk om een nieuw exemplaar aan te vragen.

Betalingskenmerk achterhalen met omrekenmodule

Verdwijnt de brief in de loop van het jaar toch, dan is er echter geen man overboord. Het juiste betalingskenmerk voor de loonheffingen is ook te achterhalen via de omrekenmodule van de Belastingdienst. En de uiterste aangifte- en betaaldata voor 2023 heeft de Belastingdienst inmiddels ook gepubliceerd, zie ook de aangiftetijdvakken loonheffingen 2023 (infographic).

Aangiftebrief doorspelen aan intermediair

De Belastingdienst stuurt de aangiftebrief loonheffingen altijd naar de werkgever zelf. Als een werkgever de salarisadministratie – of alleen de verwerking van de loonaangifte – heeft uitbesteed, is het dus zaak dat hij de brief met de deadlines en kenmerken voor 2023 doorspeelt naar de partij die deze klus voor zijn organisatie regelt. De aangiftebrief 2023 is in november 2022 verzonden. Als de werkgever deze op dit moment nog niet heeft ontvangen, kan hij een kopie opvragen door een brief – met zijn loonheffingennummer en (e-mail)adres – te sturen naar: Belastingdienst, Postbus 8738, 4820 BA  Breda.