VERDIEPINGSARTIKEL

Wanneer mag of moet de werkgever eindheffing toepassen?

27 december 2021 4 minuten Door redactie

De normale gang van zaken is dat u de loonbelasting/premie volksverzekeringen inhoudt op het loon van werknemers, en dit vervolgens – samen met de overige loonheffingen – afdraagt aan de fiscus. Er zijn echter situaties waarin uw organisatie deze belasting verplicht of op vrijwillige basis voor haar rekening neemt. Welke van zulke eindheffingssituaties bestaan er?

Bij de toepassing van eindheffing verschuift de loonbelasting/premie volksverzekeringenlast van de werknemer naar uw onderneming. Het eindheffingsloon behoort niet (meer) tot het loon van de werknemer en u boekt het betreffende bedrag dus ook niet in zijn loonstaat.

Wanneer eindheffing toepassen?

Bij de volgende vormen van loon mag of moet uw on

Met een gratis account kunt u verder lezen


Al een account? Log in.

Kies een wachtwoord van tenminste 8 tekens.

Vul wee keer hetzelfde wachtwoord in.

Vul uw organisatie in.