Gelden voor doorbetalers bijzondere administratieve regels?

17 juli 2019

Een van onze medewerkers is voor een opdracht tijdelijk ook in dienst bij een andere onderneming. Gelden er nu bijzondere administratieve regels?

Een werknemer kan voor zijn dienstbetrekking bij uw onderneming (de hoofdwerkgever) ook in dienst zijn bij een andere werkgever (de doorbetaler). U kunt dan met de werknemer afspreken dat u zijn loon betaalt en hij het loon dat hij van de doorbetaler krijgt, afstaat aan uw organisatie. Als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, geldt de zogeheten doorbetaaldloonregeling en hoeft de doorbetaler over dat loon geen loonheffingen in te houden:

  • De werknemer is voor zijn dienstbetrekking bij de hoofdwerkgever ook in dienst bij de doorbetaler.
  • De werknemer woont in Nederland of Nederland heeft het recht om loonheffingen in te houden op het loon.
  • De hoofdwerkgever is gevestigd of woont in Nederland.
  • De doorbetaler betaalt het loon en de bijbehorende vergoedingen rechtstreeks aan de hoofdwerkgever.
  • De doorbetaler doet geen verstrekkingen aan de werknemer zonder dit vooraf aan de hoofdwerkgever te laten weten.

Als hoofdwerkgever moet u samen met de doorbetaler en de werknemer aan de Belastingdienst vragen om vast te stellen dat wordt voldaan aan de voorwaarden. Die stuurt dan een beschikking waartegen u bezwaar kunt maken. De doorbetaler mag pas stoppen met het inhouden van loonheffingen na goedkeuring van de fiscus en niet eerder.