Geldt de Algemene termijnenwet voor de loonheffingen?

15 juni 2021

Geldt de Algemene termijnenwet ook voor de uiterste betaal- en aangiftedata van de loonheffingen en wordt de termijn die eindigt in het weekend of op een feestdag daardoor verlengd?

Nee, dat is niet het geval. De Belastingdienst maakt ieder jaar bekend wat de uiterste aangifte- en betaaldata (infographic) zijn voor de aangifte loonheffingen. Soms valt de uiterste betaaldatum in het weekend. Dat is in 2021 bijvoorbeeld het geval voor de loonaangifte die u doet over de maanden juni en september.

Uiterste betaaldatum

De hoofdregel van de Algemene termijnenwet (ATW) is dat een termijn die eindigt op een zaterdag, zondag of een algemeen erkende feestdag wordt verlengd tot en met de eerste werkdag. Maar let op, deze ATW is niet van toepassing op aangiftebelastingen, zoals de aangifte loonheffingen (en bijvoorbeeld ook de BTW-aangifte).

De betaaltermijn van de aangifte loonheffingen is apart geregeld in de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR; zie artikel 19). In die wet staat dat de loonheffingen moeten worden betaald binnen één maand na het einde van het tijdvak. Bovendien staat er uitdrukkelijk vermeld dat de ATW hierbij niet van toepassing is.

Handboek Loonheffingen

Zorg er dus voor dat u op tijd betaalt, om verzuimboetes te vermijden. De uiterste betaaldatum is dan weliswaar een zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag, maar de Belastingdienst vermeldt in het Handboek dat uw betaling vóór die datum op hun rekening moet zijn bijgeschreven. De Belastingdienst geeft desgevraagd in een reactie aan ‘dat die strofe in het Handboek Loonheffingen ziet op het feit dat alle betalingen tussen banken onderling via Equens loopt. Equens verwerkt geen betalingen in het weekend en op feestdagen.’ De laatste jaren zijn er wel ontwikkelingen in het proces geweest, bijvoorbeeld op het gebied van Instant Payments. Hierdoor worden overboekingen vrijwel direct verwerkt. Uitzondering geldt echter voor geplande en periodieke overboekingen. En niet alle banken nemen hieraan deel. Wilt u geen risico lopen op te late betaling van de loonheffingen? Zorg dan dat de betaling alsnog vóór die weekend- of feestdag op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.

De Algemene termijnenwet niet van toepassing

Overigens is de Algemene termijnenwet ook niet van toepassing op de aangiftetermijnen die gelden voor de loonheffingen. De Algemene termijnenwet ziet namelijk alleen op termijnen die bij wet zijn gesteld en de aangiftetermijn voor de aangifte loonheffingen is een door de inspecteur gestelde termijn (zie artikel 10 AWR). Met andere woorden: de Algemene termijnenwet is dus zowel op het doen van de aangifte loonheffingen als op het betalen ervan niet van toepassing.