Hoe kunnen we een loonheffingennummer aanvragen?

15 juni 2021

Hoe kunnen we een nieuw loonheffingennummer aanvragen voor een nieuw opgerichte (zuster)organisatie waarbij voor het eerst een werknemer in dienst komt?

Als een onderneming werkgever wordt, heeft de onderneming inhoudingplicht voor zijn werknemers. De werkgever moet aangifte van de berekende loonheffingen doen en deze aan de fiscus afdragen. Komt er voor het eerst een werknemer in dienst, dan wordt de onderneming werkgever en moet hij zich als zodanig aanmelden bij de Belastingdienst. Hiervoor gebruikt u het formulier ‘Melding loonheffingen aanmelding werkgever’. Stuur het formulier ingevuld en ondertekend met eventuele bijlagen naar: Belastingdienst, Postbus 2892, 6401 DJ Heerlen. 

Informatie van de Belastingdienst

Na aanmelding ontvangt u van de Belastingdienst:

  • een loonheffingennummer (om aangifte loonheffingen te kunnen doen en voor correspondentie met de fiscus). U ontvangt dit binnen vijf werkdagen nadat de Belastingdienst het formulier heeft ontvangen;
  • een aangiftebrief (met daarin uw aangiftetijdvakken en betalingskenmerk per tijdvak);
  • een brief met de sector waarin uw organisatie is ingedeeld en het van toepassing zijnde percentage gedifferentieerde premie werkhervattingskas (Whk).

 Juiste sectoraansluiting is belangrijk

De Belastingdienst gebruikt de gegevens die uw organisatie aanlevert om u bij een bepaalde sector aan te sluiten. In totaal zijn er 69 sectoren, waarvan er 67 actief zijn. Uw werkzaamheden zijn bepalend voor in welke sector uw onderneming valt. De sectoraansluiting kan van invloed zijn op de premie Whk die uw organisatie moet betalen. Controleer daarom altijd of de sectoraansluiting klopt, want dit gaat nog wel eens mis. Neem bij twijfel contact op met de Belastingdienst