Hoe werkt de heffingskorting bij twee taken en beloningen?

26 juli 2019

Als een werknemer twee verschillende taken en beloningen heeft, hoe moeten we dan de heffingskorting toepassen?

Sommige werknemers in uw organisatie hebben misschien wel twee verschillende taken waarvoor ze ook twee verschillende uurlonen ontvangen: ze zijn bijvoorbeeld verkoper en klantenservicemedewerker of HR-adviseur en salarisadministrateur. In de meeste gevallen hebben deze werknemers ook meerdere inkomstenverhoudingen en staan ze dus ook onder meerdere nummers in uw loonadministratie. Dat kan in de praktijk wat extra werk opleveren.

Loonberekeningen

Toch hoeft u niet twee aparte loonberekeningen te maken. U mag de twee lonen bij elkaar optellen en loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden en afdragen over het totaalbedrag. U verdeelt de ingehouden loonbelasting/premie volksverzekeringen dan evenredig over de twee nummers inkomstenverhouding. De heffingskorting wordt dan ook automatisch toegepast over het hele loon van de werknemer. De meeste salarissoftwarepakketten doen dat vanzelf. Ook voor de premies werknemersverzekeringen moet u in de meeste gevallen uitgaan van het totale bedrag. U betaalt dus in 2019 premies werknemersverzekeringen en 6,95% aan werkgeversbijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW) over een loon van maximaal € 55.927 per jaar.

Heffingskorting

Helaas geldt er ook een uitzondering: is uw organisatie een kleine of middelgrote werkgever en verricht de werknemer werkzaamheden die onder verschillende sectoren vallen, dan mag u voor de premies werknemersverzekeringen de lonen niet bij elkaar optellen. U betaalt dan immers over de twee delen van het totale loon een andere gedifferentieerde premie Werkhervattingskas. Deze situatie doet zich voor als u als werkgever verschillende, zelfstandig van elkaar opererende activiteiten verricht. U verkoopt bijvoorbeeld allerlei producten in een thuiszorgwinkel, maar bent ook de werkgever van thuiszorgmedewerkers die zorg verlenen.