Hoeven we geen aangifte loonheffingen te doen als we ons loonheffingsnummer afvoeren?

9 november 2020

We willen stoppen met onze onderneming en ons loonheffingsnummer afvoeren. Hoeven we daarna geen aangifte loonheffingen meer te doen?

Nadat u het loonheffingsnummer heeft afgevoerd, kan de Belastingdienst de aangifte loonheffingen niet meer verwerken. Wanneer u de Belastingdienst heeft verzocht uw loonheffingsnummer af te voeren, ontvangt u de brief Mededeling loonheffingen intrekking aangiftebrief, waarmee de aangifteverplichting voor uw onderneming voor toekomstige tijdvakken wordt ingetrokken. In die mededeling van de Belastingdienst staat precies aangegeven per wanneer uw organisatie geen loonaangifte meer hoeft te doen. Als u na deze datum toch nog een aangifte doet, kan de Belastingdienst de aangifte dus niet meer verwerken. U ontvangt dan opnieuw een brief, de Mededeling loonheffingen onverwerkbare aangifte.

Duplicaat aanvragen

Zolang u de brief Mededeling loonheffingen intrekking aangiftebrief nog niet ontvangen heeft, doet u in principe nihilaangiften. Ontvangt u de mededeling helemaal niet, dan kunt u een duplicaat aanvragen via de Belastingtelefoon. Heeft u de brief ontvangen, maar moet u nog eerdere aangiftes corrigeren, dan doet u dit met een losse correctie. Daarvoor gebruikt u het loonheffingennummer dat u als inhoudingsplichtige had. Misschien doet u nog bepaalde betalingen die betrekking hebben op tijdvakken ná het einde van uw inhoudingsplicht. In dat geval moet u zich opnieuw als inhoudingsplichtige aanmelden bij de fiscus om die betalingen in de loonaangifte te kunnen verwerken.

Einde inhoudingsplicht via schriftelijke, vormvrije melding

U moet het einde van de inhoudingsplicht voor uw onderneming schriftelijk melden. Die melding is verder vormvrij, maar neem hier in elk geval uw loonheffingennummer, naam en adresgegevens en de einddatum van uw inhoudingsplicht in op. U moet de melding doen binnen één maand na afloop van het laatste aangiftetijdvak waarin u nog inhoudingsplichtig bent.