Kunnen we een herinnering krijgen voor de loonaangifte?

26 juli 2019

Kunnen we ieder aangiftetijdvak een herinnering krijgen voor het indienen en betalen van de loonaangifte?

Elke werkgever die loonaangifte moet doen, ontvangt jaarlijks in november van de Belastingdienst de zogeheten ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor het komende kalenderjaar. In deze brief staan de aangiftetijdvakken waarover uw onderneming het jaar erna loonaangifte moet doen en de bijbehorende aangifteen betaaldatums. Op de achterkant van de brief staan bovendien de betalingskenmerken die uw onderneming moet gebruiken.

Aangiftebrief

Als uw onderneming zich in de loop van het jaar aanmeldt als werkgever met personeel, krijgt u de aangiftebrief met deadlines en kenmerken na aanmelding. Tot een aantal jaar geleden stuurde de Belastingdienst alle ondernemingen ieder aangiftetijdvak een brief met de deadline en het betalingskenmerk, maar nu moet u de brief die u in het najaar (of na aanmelding) ontvangt goed bewaren.

Herinnering per e-mail

Wel kan de fiscus u op verzoek aan het eind van ieder aangiftetijdvak een e-mail sturen als herinnering dat u aangifte moet doen. Als u zulke mails wilt ontvangen, kunt u dit instellen via ‘Inloggen voor ondernemers’ op belastingdienst.nl. Als u bent ingelogd, kunt u bij de gebruikersinstellingen aangeven dat u in het vervolg herinneringsmails voor de loonaangifte wilt ontvangen.Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.