Moeten we een fout in de loonaangiften herstellen of herzien?

9 november 2020

Bij de loonaangiften gaven we ten onrechte aan dat de werknemer geen oproepovereenkomst had. Moeten we deze fout herstellen of herzien?

Als u ten onrechte aangeeft dat het niet gaat om een oproepovereenkomst, is er sprake van een fout. Als de aangiftetermijn is verstreken, moet u dit herstellen met een correctiebericht. Hierin geeft u de juiste contractindicatie aan en de juiste premie. Bij de rubriek Oproepovereenkomst vult u ‘J’ in en vermeldt u de hoge WW-premie in de rubriek Premie Awf hoog. Dit is anders bij een herzieningssituatie, want dan vermeldt u het laatste in de rubriek Premie Awf herzien.

Loonaangifte herstellen

Uw loonaangifte herstellen doet u zo: stel, de werknemer komt op 1 juni bij u in dienst. U vermeldt in de aangifte dat sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd die geen oproepovereenkomst is. U past de lage WW-premie toe en verwerkt het maandloon van € 1.000 in een maandaangifte. Op 10 september komt u erachter dat u ten onrechte hebt opgegeven dat geen sprake is van een oproepovereenkomst. U vermeldt voor de maanden september, oktober, november en verder de hoge premie in de rubriek Premie Awf hoog en het maandloon in de rubriek Aanwas in het cumulatieve premieloon Awf hoog. Voor de tijdvakken juni, juli en augustus dient u correctieberichten in. Daarin wijzigt u de indicatie ‘oproepovereenkomst’ van ‘N’ in ‘J’ en corrigeert u de premie Awf en de aanwas in het cumulatieve premieloon van ‘laag’ naar ‘hoog’.