Waaruit bestaan de loonheffingen?

17 november 2009

Voor het verschil tussen brutoloon en nettoloon van werknemers worden allerlei termen gebruikt. Ik hoor soms loonbelasting, soms loonheffing en soms loonheffingen. Is dat allemaal hetzelfde?

'Loonheffingen' is de verzamelnaam voor alle heffingen over het loon van werknemers. Dat zijn:

 • loonbelasting
 • premie volksverzekeringen
 • premies werknemersverzekeringen
 • inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW)

Loonbelasting

Werkgevers houden de loonbelasting in op het loon van de werknemer. De loonbelasting is een voorheffing op de inkomstenbelasting. Dit betekent dat de werkgever de loonbelasting inhoudt en aan de Belastingdienst afdraagt, waardoor de werknemer geen of minder inkomstenbelasting hoeft te betalen.

Premie volksverzekeringen

Volksverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die inwoners en werknemers in Nederland verzekeren tegen de financiële gevolgen van ouderdom, overlijden, bijzondere ziektekosten of kinderen. De volksverzekeringen bestaan uit:

 • Algemene ouderdomswet (AOW);
 • Algemene nabestaandenwet (ANW);
 • Wet langdurige zorg (WLZ);
 • Algemene kinderbijslagwet (AKW).

Werkgevers houden de premie volksverzekeringen in op het loon van de werknemers en dragen deze af aan de Belastingdienst. Voor de AKW hoeft geen premie betaald te worden.

Premies werknemersverzekeringen

Werknemersverzekeringen zijn wettelijk verplichte sociale verzekeringen die werknemers verzekeren tegen de financiële gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. De werknemersverzekeringen zijn:

 • Ziektewet (ZW);
 • Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) / Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA);
 • Werkloosheidswet (WW).

Werkgevers moeten de premies werknemersverzekeringen volledig betalen.

Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Op grond van de Zorgverzekeringswet (ZVW) moeten werknemers bij een zorgverzekeraar een nominale premie betalen voor de zorgverzekering. Daarnaast betalen werkgevers aan de Belastingdienst voor hun werknemers een werkgeversheffing ZVW. In een aantal gevallen betaalt de werknemer een bijdrage ZVW. Die houdt de werkgever dan in op zijn loon. De overkoepelende term voor de bijdrage ZVW en de werkgeversheffing ZVW is 'inkomensafhankelijke bijdrage ZVW'.