Wanneer geldt de tabel bijzondere beloningen?

25 juni 2020

In welke situaties moeten we bij het berekenen van de verschuldigde loonheffingen over het loon van de werknemers de tabel voor bijzondere beloningen gebruiken en niet de normale tijdvaktabel?

Voor bepaalde vormen van loon moet de werkgever de in te houden loonbelasting/premie volksverzekeringen niet berekenen volgens de tijdvaktabel, maar volgens de tabel voor bijzondere beloningen. Bij zulke beloningen moet u denken aan loon dat werknemers normaal gesproken eenmalig of eens per jaar ontvangen. Voorbeelden van zulk bijzonder loon zijn eindejaarsuitkeringen, overwerkloon en vakantiebijslag.

Witte en groene tabel voor bijzondere beloningen

Er is een witte en groene tabel voor bijzondere beloningen. De witte past u toe bij loon van werknemers die nog gewoon in dienst zijn, de groene tabel voor loon uit vroegere dienstbetrekking.
Voor toepassing van deze tabel heeft u het jaarloon van de werknemer van het voorgaande kalenderjaar nodig. Als de werknemer de loonheffingskorting laat toepassen, moet u een verrekeningspercentage hanteren, om de inkomensafhankelijke op- en afbouw van de arbeidskorting correct te verwerken.Meer informatie over de verplichtingen rondom de loonaangifte vindt u in de toolbox Verwerk de aangifte loonheffingen in 5 stappen.