Wat is nummer inkomstenverhouding in de aangifte?

4 november 2020

Het nummer inkomstenverhouding (ook wel 'nummer dienstbetrekking' genoemd) is een unieke code van maximaal vier cijfers die u aan elke inkomstenverhouding met een werknemer toekent. De Belastingdienst registreert de inkomensgegevens van elke werknemer per aangiftetijdvak. De combinatie van het BSN en het nummer inkomstenverhouding waarmee u elke werknemer in uw aangifte identificeert, mag maar één keer in een aangifte voorkomen. Een veelvoorkomende fout in de aangifte loonheffingen is dat een werknemer in één aangifte meer dan één keer voorkomt met hetzelfde nummer inkomstenverhouding.

Ook bij overstap blijven gebruiken

Als u voor een inkomstenverhouding eenmaal een bepaald nummer heeft gekozen, blijf dat nummer dan in alle volgende aangiften gebruiken voor die inkomstenverhouding, ook als u overstapt op een ander salaris- of aangiftepakket. Zorg er in dit geval voor dat het gebruikte nummer altijd raadpleegbaar is in uw administratie. Vraag uw softwareleverancier hoe u de nummers kunt kopiëren uit de oude software.Bijlagen bij dit antwoord