Wat kunnen wij doen nu wij de Aangiftebrief loonheffingen en de betalingskenmerken zijn kwijtgeraakt?

26 april 2021

Ondanks uw goede advies zijn wij de Aangiftebrief loonheffingen kwijtgeraakt en daarmee de betalingskenmerken. Wat kunnen wij doen?

Jaarlijks ontvangt u in november van de Belastingdienst de ‘Aangiftebrief loonheffingen’ voor het daaropvolgende kalenderjaar. In Salaris Rendement geven we regelmatig de tip deze goed te bewaren. In de aangiftebrief staan immers de aangiftetijdvakken waarover u het komende jaar aangifte moet doen en de bijbehorende uiterste aangifte- en betaaldata. Op de achterkant van de Aangiftebrief loonheffingen staan de betalingskenmerken van de aangiftetijdvakken.

Zoekhulp Betalingskenmerk

Gelukkig is er geen man overboord als u de Aangiftebrief loonheffingen onverhoopt kwijt bent geraakt. U kunt de uiterste aangifte- en betaaldata ook downloaden van de website belastingdienst.nl, of opzoeken in de infographic Aangiftetijdvakken loonheffingen 2021. Ook voor de betalingskenmerken van ieder aangiftetijdvak kunt u terecht op de website van de Belastingdienst, met de Zoekhulp Betalingskenmerk. U vindt deze tool bij de rekenhulpen.

Loonheffingennummer gebruiken

Met behulp van uw loonheffingennummer kunt u het betalingskenmerk opzoeken. Het is belangrijk dat u dit vermeldt bij de betaling van de loonheffingen. Als er geen of een onjuist betalingskenmerk wordt vermeldt, loopt u het risico dat de Belastingdienst uw betaling niet op tijd kan verwerken en u daardoor te laat bent.